Kinderdagopvang de Kleine Muis beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de vraagouders binnen de kinderopvang. Op dit moment zijn er geen beschikbare leden voor de oudercommissie acties. Wie hier interesse in heeft kan zich aanmelden via de mail: info@dekleinemuis.nl

 

 

Wat doet de oudercommissie

Een oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf en vertegenwoordigt de ouders. Ook heeft de oudercommissie als doel om te adviseren ten aanzien van kwaliteit. De oudercommissie heeft de bevoegdheid om over onderstaande onderwerpen zijn mening te geven en eventueel de houder te adviseren.

 

a De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:

a. aantal kinderen per leidster

b. groepsgrootte

c. opleidingseisen beroepskrachten

d. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

b Pedagogisch beleidsplan;

c Voedingsaangelegenheden;

d Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;

e Openingstijden;

f Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van . de klachtencommissie;

g Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

 

Verder mag de oudercommissie ongevraagd advies geven. En mag uiteraard de leiding van het kinderdagverblijf ook over andere onderwerpen de oudercommissie om raad vragen.

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf aan huis voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de wijk Kloosterveen, Assen